Olen palju aastaid töötanud kultuuris, meelelahutuses ja sotsiaalhoolekandes. Alati on minu töö olnud suunatud inimeste heaks. Leian, et töö kinnisvaraäris on samuti töö inimeste heaks nagu minu eelnevateski ametites.  Töös kinnisvaraäris saan edukalt kasutada oma kõikide eelmiste ametite teadmisi ja oskusi

Oma tugevaks küljeks pean suhtlemisoskust ja pikka töökogemust erinevates töövaldkondades. Usun, et läbirääkimised ja kompromissid viivad alati mõlemaid pooli rahuldava lõpptulemuseni.

  • urmas.naudre@bpg.ee
  • Haapsalu